Consells i normes per a la bona realització d’analítiques

Consells i normes per a la bona realització d’analítiques

Molts cops no tenim clares quines són les normes per a estar preparats per a realitzar-nos una analítica. Amb aquest post us volem ajudar a aclarir aquells dubtes que sempre hem tingut i estar tranquils davant un futur anlàlisis, sigui del tipus que sigui.

ANALÍTICA DE SANG:

– Es recomana un dejuni mínim de 8 a 12 hores per poder valorar correctament el perfil lipídic (Triglicèrids, Colesterol, Lípids totals, etc.), així com també per valorar la glucèmia basal.
– Per a estudis *hematológicos de coagulació, hormonals, *serológicos, genètics o bé marcadors tumorals serà suficient amb unes 3 hores de dejuni. En cas de dubte, és preferible acudir en dejú de 8 a 12 hores.
– És convenient no estar en tractament amb antibiòtics.

PROVA DE TOLERÀNCIA ORAL A la GLUCOSA (CORBA DE GLUCOSA):

– Recomanem els 3 dies previs a la realització de la prova fer una dieta variada amb alt nivell d’hidrats de carboni (patates, arròs, pasta…) unit a una activitat física normal.
– Durant la setmana prèvia a la prova no es pot prendre cap medicació, especialment *diuréticos i cortisona. En cas de dubte, consulti amb el seu metge.
– La prova s’haurà de fer al matí després de 8 a 12 hores de dejuni. Haurà d’arribar abans de les 9 del matí i la realització consisteix a fer una extracció de sang i, després de prendre’s 100 *gr de glucosa diluïda en aigua, repetir l’extracció de sang cada hora durant les següents 3 hores. Insistir en la importància d’arribar abans de les 9 del matí per poder fer la prova completa.
– Durant la prova no es pot fumar, menjar ni beure gens. S’haurà d’estar en repòs evitant fer exercici físic, incloent el caminar. Aconsellem vengen al centre amb alguna lectura per fer més agradable l’espera.

TEST D’O´SULLIVAN:

– El Test d’O´*Sullivan consisteix en una extracció de sang que es *efectua després d’una hora d’haver ingerit 50 *gr de glucosa dissolta en aigua
– No es requereix una dieta especial els dies previs a la prova.
– Destacar que, encara que no és necessari estar en dejú, si a més d’aquesta prova sol·liciten altres valors com a glucèmia basal, colesterol, triglicèrids… SI QUE HAURÀ DE VENIR EN DEJÚ.
– Durant la prova no es pot fumar, menjar ni beure gens. S’haurà d’estar en repòs durant els 60 minuts que dura la prova evitant fer exercici físic incloent el caminar. Aconsellem vengen al centre amb alguna lectura per fer més agradable l’espera.

TEST D’INTOLERÀNCIA A la LACTOSA:

– El pacient haurà de portar 25 grams de lactosa. Es pot comprar en la farmàcia.
– IMPORTANT: S’ha de demanar hora prèviament per a la realització de la prova perquè el laboratori *envie el *kit necessari per a la realització del test d’intolerància a la lactosa.
– S’haurà de fer un dejuni de 12 hores, evitant prendre un menjar de lenta digestió el dia anterior.
– El pacient no fumarà, ni dormirà ni realitzarà exercici vigorós almenys mitja hora abans de la prova ni durant el temps de la prova.
– Si ha estat en tractament amb antibiòtics i/o ha tingut o té diarrea convé avisar a la infermera, ja que això podria alterar la prova.
– La prova consisteix a bufar cada 30 minuts durant 3 hores.

ORINA:

INDICACIONS GENERALS:

– S’ha de recollir la mostra en les màximes condicions d’asèpsia possible.
– És imprescindible el rentat meticulós dels genitals externs. Aclarir amb abundant aigua i assecar amb una tovallola neta. En les dones assecar de davant cap a enrere.
– Recollir la primera hora del matí.
– En cas de menstruació no realitzar la prova

MOSTRA D’ORINA:

– Una vegada realitzat el rentat, com s’indica anteriorment, es recull l’orina en un pot estèril i amb tancament hermètic. Podrà comprar-ho en la farmàcia o sol·licitar-ho en la recepció del centre.
– Comenci a orinar rebutjant la primera part de la micció. Interrompi la micció i quan la torni a reprendre col·loqui el pot estèril sense tocar els genitals. Tancament el pot i porti-ho al més aviat possible al centre.

RECOLLIDA D’ORINA EN NENS AMB BOLQUERS:

– Tenir en compte les indicacions generals de la recollida d’orina.
– Una vegada rentats els genitals del nen col·loqui la borsa pediàtrica i aprofiti a donar-li el pit o un biberó. Normalment la micció s’estimula amb l’alimentació.
– Si en 30 minuts no s’ha aconseguit que el nen orini cal canviar la borsa per evitar possibles contaminacions.
– Portar l’orina al centre l’abans que es pugui.

RECOLLIDA D’ORINA DE 24 HORES.

– Tenir en compte les indicacions generals de la recollida d’orina.
– Comprar en la farmàcia un o diversos pots estèrils de 2 litres.
– El dia que es comença la recollida, la primera micció s’ha de rebutjar íntegrament i s’anota l’hora. (aquesta orina correspon a la produïda la nit anterior abans de començar la recollida)
– A partir d’aquest moment es recolliran totes les orines, fins al matí següent a la mateixa hora que es va començar la recollida de l’orina, recollint també l’orina d’aquesta última micció. Per molta orina que es faci, és molt important que es reculli absolutament tota l’orina produïda durant aquestes 24 hores.
– Conservi la mostra en la nevera fins que acabi la recollida i la porti al centre.

ESPUTO:

– Necessitarà un pot estèril i amb tancament hermètic. Podrà comprar-ho en la farmàcia o sol·licitar-ho en recepció.
– És convenient no estar en tractament amb antibiòtics
– Abans de recollir la mostra és necessari que es renti la boca només amb aigua.
– L’esputo ha de procedir d’una expectoració profunda. No serveixen les mostres amb molta saliva.
– La mostra ha de procedir d’una única expectoració.
– Reculli la mostra directament en el pot estèril i porti-la el més ràpidament possible al centre i sempre durant el mateix dia.

FEMTA:

*COPROCULTIU:

– Necessitarà un pot estèril i amb tancament hermètic. Podrà comprar-ho en la farmàcia o sol·licitar-ho en recepció.
– No segueixi una dieta especial durant el dia de la recollida.
– És convenient no estar en tractament amb antibiòtics.
– Reculli la femta en un recipient net i sec.
– Seleccioni una quantitat de femta, similar en grandària a una avellana, de totes les zones (s’ha de recollir tot tipus de femta, fins i tot les de tipus *diarreico o amb sang).
– Eviti la contaminació de la femta amb orina o paper higiènic.
– Transferir la femta al pot estèril.
– Tancament el pot hermèticament i porti-ho al centre al més aviat possible. Si el lliurament no és immediata mantingui-ho en la nevera.
– Si li sol·liciten 3 mostres de tres dies diferents. Porti-les segons les vagi recollint.

PARÀSITS:

– Per a la realització d’aquest estudi s’han de recollir tres mostres de femta de dies alterns.
– Necessitarà un pot estèril i amb tancament hermètic. Podrà comprar-ho en la farmàcia o sol·licitar-ho en recepció.
– Reculli la femta en un recipient net i sec.
– Seleccioni una quantitat de femta, similar en grandària a una avellana, de diverses zones.
– Eviti la contaminació de la femta amb orina o paper higiènic.
– Transferir la femta al pot estèril.
– Tancament el pot hermèticament i lliuri les mostres al més aviat possible al centre segons les vagis recollint. Eviti guardar la mostres en la nevera

SANG OCULTA EN FEMTA:

– Sol·liciti a la infermera o en la recepció el material necessari per a la realització d’aquesta prova.
– En cas de menstruació no realitzar la prova
– Reculli la femta en un recipient net i sec.
– Eviti la contaminació de la femta amb orina o paper higiènic.
– Amb el test de sang oculta aportat punxi la mostra per diferents llocs i porti-ho al centre al més aviat possible.
– Si li sol·liciten 3 mostres de tres dies diferents. Porti-les segons les vagi recollint.