Reconeixement conductors i Certificats mèdics

 

Centre Mèdic Despí està autoritzat per la Generalitat de Catalunya i pel Servei Català de Trànsit, amb el nombre de centre B-0305, per a l’expedició de certificats mèdics per a l’obtenció i renovació del permís de conduir i la seva tramitació telemática amb la DGT.

dgt

Una vegada realitzat el reconeixement mèdic pertinent al nostre centre, es procedirà a la tramitació telemàtica del carnet i se li farà lliurament d’un permís provisional, a l’espera del carnet definitiu, que rebrà al seu domicili en un termini màxim de 45 dies, enviament realitzat per la DGT.

Per a la renovació del permís de conduir ens hauran de facilitar:

– Permís de conduir. Aconsellem realitzar la renovació abans que caduqui el carnet, podent-se renovar fins a 3 mesos abans de la seva caducitat.
– Carnet d’identitat original, en vigor, o NIE en cas de persones de nacionalitat no espanyola.
– No cal portar fotografia. La realitzarem digital al propi centre sense cost adicional.

Aquest centre, també està autoritzat per a l’expedició d’altres Certificats Mèdics, com:

– Llicència d’armes
– Seguretat Privada
– Permís de grues torres i grues mòbils
– Llicència d’animals perillosos
– Pràctiques esportives específiques, Buceig
– Govern d’embarcacions d’esbarjo
 – Certificats Mèdics Oficials per Oposicions i Ensenyament

TENIM ELS MILLORS PREUS DE LA ZONA I TOTES LES NOSTRES TARIFES SON SENSE SORPRESES