Consells de tractaments per la grip

Etiquetas:

Categoría: Uncategorized

La grip es caracteritza típicament per un quadre d’aparició brusca de febre (entre 38 i 40 ºC) d’uns 3 a 7 dies de durada, acompanyada de cefalea, tos seca, falta de gana, dolor a l’empassar, dolor muscular, cansament i malestar general. El període d’incubació és d’1 a 3 dies. En alguns casos, certs símptomes com la tos o l’astènia poden durar fins a 15 dies després de la resolució del quadre clínic agut.
Els antibiòtics no són útils, donada l’etiologia viral d’aquests processos i solament han d’utilitzar-se per indicació del metge quan sospiti una infecció bacteriana simultània.

Al marge de l’ocupació de diversos fàrmacs per aconseguir la reducció o desaparició dels símptomes associats, existeixen una sèrie de mesures de caràcter general que són molt aconsellables en els pacients afectats per grip:

– Augmentar el consum de líquids, especialment en els nens
– No forçar a menjar al pacient, és normal que tingui menys apetit.
– Evitar fumar a l’entorn del malalt
– Humidificar l’ambient.
– Evitar els locals tancats o malament ventilats.
– Evitar els canvis bruscs de temperatura.
– Repòs en llit, però evitant un excessiu abric.
– Un coixí o una manta posades sota el matalàs poden facilitar la respiració dels bebès.
– Prendre caramels o una combinació de mel i llimona en aigua produeixen una reducció de la irritació a aquest nivell, pel seu efecte *demulcente sobre la mucosa faríngia.
– Si el moc és espès i l’embús nasal resulta molest, pot utilitzar-se sèrum salí en les fosses nasals, especialment abans dels menjars i a l’hora de dormir.
– La manera més útil de prevenir la disseminació dels catarros i de la grip és el rentat freqüent de mans per tota la família.
– És convenient utilitzar mocadors d’un sol ús per tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar.

 

Font: portalfarma


Consells Salut Laboral

Etiquetas:

Categoría: Uncategorized

Sentar-se correctament es  important, i també es cambiar de postura o aixecar-se cada cert temps. Les postures inadecuades poden provocar diversos trastorns; contractures, tendinitis, lesions al canell, etc.

Us compartim aquesta imatge que us pdorà ajudar a poder seure de manera correcta i treballar de manera més efectiva.

buena-postura-en-la-oficina1


Consells i normes per a la bona realització d’analítiques

Molts cops no tenim clares quines són les normes per a estar preparats per a realitzar-nos una analítica. Amb aquest post us volem ajudar a aclarir aquells dubtes que sempre hem tingut i estar tranquils davant un futur anlàlisis, sigui del tipus que sigui.

ANALÍTICA DE SANG:

– Es recomana un dejuni mínim de 8 a 12 hores per poder valorar correctament el perfil lipídic (Triglicèrids, Colesterol, Lípids totals, etc.), així com també per valorar la glucèmia basal.
– Per a estudis *hematológicos de coagulació, hormonals, *serológicos, genètics o bé marcadors tumorals serà suficient amb unes 3 hores de dejuni. En cas de dubte, és preferible acudir en dejú de 8 a 12 hores.
– És convenient no estar en tractament amb antibiòtics.

PROVA DE TOLERÀNCIA ORAL A la GLUCOSA (CORBA DE GLUCOSA):

– Recomanem els 3 dies previs a la realització de la prova fer una dieta variada amb alt nivell d’hidrats de carboni (patates, arròs, pasta…) unit a una activitat física normal.
– Durant la setmana prèvia a la prova no es pot prendre cap medicació, especialment *diuréticos i cortisona. En cas de dubte, consulti amb el seu metge.
– La prova s’haurà de fer al matí després de 8 a 12 hores de dejuni. Haurà d’arribar abans de les 9 del matí i la realització consisteix a fer una extracció de sang i, després de prendre’s 100 *gr de glucosa diluïda en aigua, repetir l’extracció de sang cada hora durant les següents 3 hores. Insistir en la importància d’arribar abans de les 9 del matí per poder fer la prova completa.
– Durant la prova no es pot fumar, menjar ni beure gens. S’haurà d’estar en repòs evitant fer exercici físic, incloent el caminar. Aconsellem vengen al centre amb alguna lectura per fer més agradable l’espera.

TEST D’O´SULLIVAN:

– El Test d’O´*Sullivan consisteix en una extracció de sang que es *efectua després d’una hora d’haver ingerit 50 *gr de glucosa dissolta en aigua
– No es requereix una dieta especial els dies previs a la prova.
– Destacar que, encara que no és necessari estar en dejú, si a més d’aquesta prova sol·liciten altres valors com a glucèmia basal, colesterol, triglicèrids… SI QUE HAURÀ DE VENIR EN DEJÚ.
– Durant la prova no es pot fumar, menjar ni beure gens. S’haurà d’estar en repòs durant els 60 minuts que dura la prova evitant fer exercici físic incloent el caminar. Aconsellem vengen al centre amb alguna lectura per fer més agradable l’espera.

TEST D’INTOLERÀNCIA A la LACTOSA:

– El pacient haurà de portar 25 grams de lactosa. Es pot comprar en la farmàcia.
– IMPORTANT: S’ha de demanar hora prèviament per a la realització de la prova perquè el laboratori *envie el *kit necessari per a la realització del test d’intolerància a la lactosa.
– S’haurà de fer un dejuni de 12 hores, evitant prendre un menjar de lenta digestió el dia anterior.
– El pacient no fumarà, ni dormirà ni realitzarà exercici vigorós almenys mitja hora abans de la prova ni durant el temps de la prova.
– Si ha estat en tractament amb antibiòtics i/o ha tingut o té diarrea convé avisar a la infermera, ja que això podria alterar la prova.
– La prova consisteix a bufar cada 30 minuts durant 3 hores.

ORINA:

INDICACIONS GENERALS:

– S’ha de recollir la mostra en les màximes condicions d’asèpsia possible.
– És imprescindible el rentat meticulós dels genitals externs. Aclarir amb abundant aigua i assecar amb una tovallola neta. En les dones assecar de davant cap a enrere.
– Recollir la primera hora del matí.
– En cas de menstruació no realitzar la prova

MOSTRA D’ORINA:

– Una vegada realitzat el rentat, com s’indica anteriorment, es recull l’orina en un pot estèril i amb tancament hermètic. Podrà comprar-ho en la farmàcia o sol·licitar-ho en la recepció del centre.
– Comenci a orinar rebutjant la primera part de la micció. Interrompi la micció i quan la torni a reprendre col·loqui el pot estèril sense tocar els genitals. Tancament el pot i porti-ho al més aviat possible al centre.

RECOLLIDA D’ORINA EN NENS AMB BOLQUERS:

– Tenir en compte les indicacions generals de la recollida d’orina.
– Una vegada rentats els genitals del nen col·loqui la borsa pediàtrica i aprofiti a donar-li el pit o un biberó. Normalment la micció s’estimula amb l’alimentació.
– Si en 30 minuts no s’ha aconseguit que el nen orini cal canviar la borsa per evitar possibles contaminacions.
– Portar l’orina al centre l’abans que es pugui.

RECOLLIDA D’ORINA DE 24 HORES.

– Tenir en compte les indicacions generals de la recollida d’orina.
– Comprar en la farmàcia un o diversos pots estèrils de 2 litres.
– El dia que es comença la recollida, la primera micció s’ha de rebutjar íntegrament i s’anota l’hora. (aquesta orina correspon a la produïda la nit anterior abans de començar la recollida)
– A partir d’aquest moment es recolliran totes les orines, fins al matí següent a la mateixa hora que es va començar la recollida de l’orina, recollint també l’orina d’aquesta última micció. Per molta orina que es faci, és molt important que es reculli absolutament tota l’orina produïda durant aquestes 24 hores.
– Conservi la mostra en la nevera fins que acabi la recollida i la porti al centre.

ESPUTO:

– Necessitarà un pot estèril i amb tancament hermètic. Podrà comprar-ho en la farmàcia o sol·licitar-ho en recepció.
– És convenient no estar en tractament amb antibiòtics
– Abans de recollir la mostra és necessari que es renti la boca només amb aigua.
– L’esputo ha de procedir d’una expectoració profunda. No serveixen les mostres amb molta saliva.
– La mostra ha de procedir d’una única expectoració.
– Reculli la mostra directament en el pot estèril i porti-la el més ràpidament possible al centre i sempre durant el mateix dia.

FEMTA:

*COPROCULTIU:

– Necessitarà un pot estèril i amb tancament hermètic. Podrà comprar-ho en la farmàcia o sol·licitar-ho en recepció.
– No segueixi una dieta especial durant el dia de la recollida.
– És convenient no estar en tractament amb antibiòtics.
– Reculli la femta en un recipient net i sec.
– Seleccioni una quantitat de femta, similar en grandària a una avellana, de totes les zones (s’ha de recollir tot tipus de femta, fins i tot les de tipus *diarreico o amb sang).
– Eviti la contaminació de la femta amb orina o paper higiènic.
– Transferir la femta al pot estèril.
– Tancament el pot hermèticament i porti-ho al centre al més aviat possible. Si el lliurament no és immediata mantingui-ho en la nevera.
– Si li sol·liciten 3 mostres de tres dies diferents. Porti-les segons les vagi recollint.

PARÀSITS:

– Per a la realització d’aquest estudi s’han de recollir tres mostres de femta de dies alterns.
– Necessitarà un pot estèril i amb tancament hermètic. Podrà comprar-ho en la farmàcia o sol·licitar-ho en recepció.
– Reculli la femta en un recipient net i sec.
– Seleccioni una quantitat de femta, similar en grandària a una avellana, de diverses zones.
– Eviti la contaminació de la femta amb orina o paper higiènic.
– Transferir la femta al pot estèril.
– Tancament el pot hermèticament i lliuri les mostres al més aviat possible al centre segons les vagis recollint. Eviti guardar la mostres en la nevera

SANG OCULTA EN FEMTA:

– Sol·liciti a la infermera o en la recepció el material necessari per a la realització d’aquesta prova.
– En cas de menstruació no realitzar la prova
– Reculli la femta en un recipient net i sec.
– Eviti la contaminació de la femta amb orina o paper higiènic.
– Amb el test de sang oculta aportat punxi la mostra per diferents llocs i porti-ho al centre al més aviat possible.
– Si li sol·liciten 3 mostres de tres dies diferents. Porti-les segons les vagi recollint.