Acupuntura

La utilització de l’Acupuntura en l’atenció mèdica moderna suposa treure-la del seu context tradicional i aplicar-la com a tècnica terapèutica per a un número d’afeccions en les quals té una eficàcia demostrada científicament.

TRACTAMENT DEL DOLOR: L’Acupuntura pot actuar modulant la resposta al dolor, limitant la transmissió de la informació dolorosa des dels teixits lesionats i, en conseqüència, millorant la capacitat funcional local i global.

TRACTAMENT DE DESORDRES TIPUS ESTRÈS, ANSIETAT, DEPRESSIÓ O INSOMNI: L’Acupuntura té un paper important en l’alleujament del sofriment emocional.

TRACTAMENT DE PATOLOGIES FUNCIONALS: Són aquelles amb símptomes difusos on moltes vegades l’exploració clínica no arriba a trobar alteracions.